Batzordeetan : konposizioa, esleitzeko

- Kultura Batzordea 

- Batzorde ekonomikoa

- ESTIA Komisioa    

- Jendea biltzeko batzordea